Elpriser
Blogg

Så fastställs elpriserna i Sverige

Elpriserna i Sverige är beroende av en mängd olika orsaker. Det handlar om både förhållanden i Sverige kopplat till väder, vind och konjunkturen, men även hur marknaden utvecklas i andra länder. Över tid kan därför priset för el förändras ganska kraftigt vilket också har varit fallet i Sverige. Det finns en nordisk samordning kring inköp och försäljning av el mellan elproducenter i de olika länderna i norden. Som konsument är det därför viktigt att hålla sig underrättad om hur elpriserna förändras för att kunna göra upp en privatekonomisk prognos.

Väder och vind samt tillgång och efterfrågan påverkar elpriset

En grundläggande sak som är avgörande för hur priset på el sätts i Sverige är vilken kapacitet och tillgång som finns för el samt vilken efterfrågan som finns på el i landet. Det beror således i hög grad på hur mycket el vi förmår producera i Sverige och hur mycket el privatpersoner, företag och industrier behöver. Du bör regelbundet jämföra elpriser för att se till att du har det mest förmånliga avtalet. Vid sidan av att olika elbolag erbjuder olika priser för el, så påverkar elpriset för alla elbolag av väderförhållandena. Rent konkret så påverkas priset bland annat av hur mycket det blåser, då det avgör hur mycket el våra svenska vindkraftverk kan generera. Mängden nederbörd påverkar också priset för el, desto mer nederbörd desto mer el kan utvinnas ur magasinen som lagrar vatten för elproduktion.

Priset för bränsle och konjunkturläget har stor betydelse för elpriset

Elpriserna är i hög grad rörliga. På grund av detta så kan svängningar i elpriset ofta bero på svängningar i konjunkturen och förändringar i pris på bränsle och kol. Även system för handel med utsläppsrätter har stor betydelse för hur elpriserna förändras, både i Sverige och i världen. Olika politiska beslut som gynnar vissa typer av energikällor framför andra, har givetvis stor påverkan också.

Kommentarer inaktiverade för Så fastställs elpriserna i Sverige