Kryptovalutor
Blogg

Kryptovalutor regleras ytterligare

Regleringar gällande kryptovalutor har alltid varit närvarande. Rädslan för vad kryptovalutor kan åstadkomma skapar rädsla hos banker och regeringar världen över. I hopp om att inte mista kontrollen över betalningsmedel har flertal begräsningar vidtagits för att åter ta kontroll över valutorna. Tvetydigheter råder hur skatten fungerar på kryptovalutor där världens banker väljer att se kryptovaluta som en tillgång.

Kapitalvinstskatt

Kryptovalutor räknas idag inte till valuta utan faller under kategorin tillgång, även förenklat för hobby. Sett ur denna synvinkel har allt fler myndigheter världen över kommit att reglera krypto då rädslan för skattefusk ökar när allt fler får tillgång till, och handlar med krypto och kapitalvinstskatt är ett område som aktivt diskuteras. Krypto är en tillgång och därmed ska denna tillgång skattas utefter kapitalvinstskatt. Rädsla för stora mörkertal gällande skattefusk har gett upphov till att nya direktiv kan komma att skapa ändring.

Rädsla för ökad kriminalitet

Majoriteten av alla transaktioner som sker i form av krypto tros vara kopplat till kriminella nätverk. Kryptovalutan och dess dolda identitet attraherar allt fler kriminella att ta del av krypto och använda dessa som betalmedel över nätet. Svart e-handel har kommit att bli möjligt via detta. Rädslan för ökning av kriminella aktiviteter tros vara en av orsakerna till att fler myndigheter tar ställning och regleringarna blir allt fler.

Försvårar användandet av krypto

Fortsatt rädsla råder gällande denna något dolda och hemliga marknad där ingen uppgiftsskyldighet för handelsplatser gällande handel råder att EU nu tar ställning med nya direktiv. Utan uppgiftsskyldighet gällande handel är det idag en svår marknad att kontrollera. EU har nu presenterat en förordning vid namn Markets in Crypto Assets (MiCA) som i stora drag kan komma att bli en reglering gentemot utgivare av krypto där dessa kommer att hamna under tillsyn. Att reglera marknaden handlar om ett försök att återfå kontrollen över det som varken går att se eller ta på, att minska kriminalitet samt ett försök att skydda världsekonomin.

Kommentarer inaktiverade för Kryptovalutor regleras ytterligare